Reference: Vysokovodní dalby

Zajímavá realizace mohutných vysokovodních dalb pro Povodí Vltavy na jezu Miřejovice.

12/2020
2 měsíce
TBA
Jez Miřejovice
Zakázková výroba

Popis

Vysokovodní dalby slouží k úvazu těžkých lodí při kulminaci hladiny. Loď se uváže na pachole, které je umístěné na plováku, a tak umožní být lodi po celou dobu kulminace pevně ukotvena a zároveň zůstat bezpečně na vodě.

Fotogalerie

Investor

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.