Reference

Katalog referencí ve formatu PDF (8,5MB)

Místo a název Termín realizace Objem
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ květen 2006 – říjen 2006 (560 tun), 21 000 000,- Kč, nosná ocelová konstrukce ocelobetonového skeletu nové budovy pro VCES a.s.
GRAMEX Zbraslavice září 2005 – leden 2006 12 600 000,- Kč, dodávka a montáž 2 spojených hal, včetně bočního a střešního opláštění. Zastřešená plocha 2 800 m2, hmotnost nosné O.K. 125 tun, plocha bočního opláštění 1 300 m2
DIAMOND POINT květen 2005 – srpen 2005 (68tun) 5 200 000,- Kč, lávka pro pěší směrem k hotelu HILTON – dodávka doprava a montáž lávky 30+16m – pro STRABAG a.s
ANDĚL PARK SMÍCHOV - komplex B – SLUNOLAM do ulice Radlická leden 2005 – březen 2005 (35 tun) 2 900 000,- Kč, 5ks slunolamů vykonzolovaných na železobetonovém monolitu (kotvení prochází předsazenou skleněnou fasádou) – dodávka a montáž - pro STRABAG a.s.
Rekonstrukce střechy strojovny elektrárny Poříčí říjen 2004 (54 tun) 2 250 000,- Kč, NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY – dodávka – pro EXCON a.s.
BYTOVÉ JEDNOTKY TROJSKÝ VRCH 12.6. 2003 – 20.1. 2004 12 000 000,- Kč, dodávka a montáž veškerých zámečnických doplňků pro 730 bytů (zábradlí balkonů a lodžií včetně dělících stěn -105 tun, zástěny únikových schodišť - 36 tun, zábradlí únikových schodišť - 576 bm, střešní lávky - 10 tun) pro SKANSKA CZ a.s.
HANNAH Czech a.s. květen 2003 – říjen 2003 6 600 000,- Kč, dodávka a montáž centrálního ocelo-skleněného schodiště, veškerých skleněných zábradlí a 130bm zábradlí s ocelovými lanky pro hlavní schodiště pro SKANSKA CZ a.s. pod vedením architektonického atelieru AVE Architekt Plzeň a pana Architekta Ulče. Autorem statiky centrálního oceloskleněného schodiště je pan Ing. Tomek - PARS Building.
Výrobní a skladová hala VYROLAT s.r.o. Nymburk 1.8. 2000 – 23. 10. 2000 Generální dodávka haly 24 x 66m - t.j. prováděcí projekt, založení
stavby, nosná O.K., střešní opláštění, boční opláštění, sekční vrata.
Nosná O. K. a konstrukce opláštění VILA v Berouně 1.8. 2000 – 23. 10. 2000 Jedná se o dodávku a montáž nosného skeletu, konstrukci opláštění a schodiště rodinné vily v Berouně pod vedením atelieru HŠH Architekti.
Řídící a administrativní centrum ČEZ DPS - Praha Bohdalec objekty A,B a C - 280 000kg + 80 000kg - vestavba a nástavba stávajícího žel. betonového skeletu včetně přemístění stožáru se satelity pro řízení distribuce elektrické energie - bez přerušení provozu. Konstrukce centrálního schodiště. Veškerá zábradlí v objektech. Vše pod vedením architektonického atelieru MULÉN.
Nosná O.K. střechy výrobní haly HATZ, Vlachovo Březí 4.7.1999 – 4.9. 1999 100 000 kg - dodávka a montáž O.K. včetně výrobní dokumentace a vrchního nátěru O.K.
Plovoucí korečkové rypadlo PKR 50 - Pepík 9.9.1999 – 31.1.2000 35 000 kg, dodávka a montáž 2 ks plováků 25m vč. velína, strojovny
a lafety. Stavba byla dozorována českým lodním a průmyslovýmregistrem
Těleso osobní motorové lodě ARNOŠT z Pardubic 31.5.2000 – 24.7.2000 výroba tělesa lodě 5,6 x 25 x 4,6m o hmotnosti 33 tun, stavba byla dozorována Českým lodním a průmyslovým registrem.
Výrobní hala SPEL Kolín 1.8.1999 – 25.10.1999 45 000 kg - dodávka a montáž O.K. a markýz včetně prováděcího projektu, výrobní dokumentace a vrchního nátěru.2 300m2 bočního a střešního opláštění PUR panely
Půdní nástavba pro bytové jednotky - Praha Dejvice 30.10. 1998 – 30.11. 1998 40 000 kg, dodávka a montáž nosné O.K. střešní bytové nástavby
Řídící a administrativní centrum ČEZ DPS - Praha Bohdalec - obiekt C 31.5.2000 – 24.7.2000 nosná ocelová konstrukce pětipatrového objektu C včetně veškerých zámečnických doplňků¬vestavba a nástavba do železobetonu - celkový objem cca. 80 000 kg
FAST Říčany - vestavba do stávající železobetonové haly pro IPS SKANSKA a.s. 5.2. 2001 – 26. 2. 2001 Dodávka a montáž O.K. vestavěné podlahy cca. 40tun
ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny - ocelové nosné sloupy obvodového opláštění pro STRABAG ČR a.s. 22.11. 2000 – 16.12. 2002 Dodávka a montáž veškerých ocelových sloupů pro opláštění cca. 64000 kg
MERCEDES BENZ BOHEMIA pro SKANSKA CZ a.s. 7.9. 2001 – 28.11. 2002 5 500 000,- Kč O.K. veškerých schodišt a vysoceúnosné podlahové kanály vzduchotechniky + veškeré zámečnické doplňky pro stavbu
KORAMO Kolín potrubní mosty T1, M1, T2, M2 (112 000 kg)
MOTOTECHNA Stodůlky atrium výstavní plochy
ŠKODA Mladá Boleslav ocelová konstrukce velína lakovny vrchního laku ( 80 000 kg )
THERMOKING - Frigera Kolín ocelová konstrukce nové výrobní haly (210 000 kg)
Čerpací stanice ROKAS. Kolín ocelová konstrukce přístřešku a obloukové světlíky vč. zasklení polykarbonátem
KB Kolín Obloukové střešní vazníky
Hotel Theresia Kolín ocelová konstrukce prosklení atria (10 000 kg)
Dístribuční centrum EURONOVA. Olomouc Nemilany O.K. střechy (300 000 Kg )
Odsíření elektrárny Chvaletice sklad energosádrovce (250 000 kg )
Odsíření elektrárny Tisová podpory potrubí recirkulace ( 46 000 kg )